Misschien een laatste maal (2022/2023)

Een theatraal diner over de sterfelijkheid

Tien gasten worden uitgenodigd om samen te dineren en te spreken. Aan de hand van (drank)spellen en denkoefeningen wordt het gesprek op gang gebracht. Over het mooiste uitzicht dat we ooit zagen, stoffelijk overschot en faceswappen met een dode. Over wat we doen, en nalaten.

De gastvrouwen van St. Radicale Gezelligheid serveren, onder het genot van wijn en frietjes, de sterfelijkheid. Zij reflecteren met u op het leven en de lege plek, die we allemaal ooit aan tafel zullen achterlaten. 

Opdat we met een volle buik en als Broeders in de Dood onze weg voortzetten.


Theaterkrant - Keuze van de criticus
“Niet de emotie, maar juist de ontspannen sfeer maakt dat Misschien een laatste maal een bevrijdende ervaring is. Radicale Gezelligheid biedt een mooi, zeldzaam moment, omdat bij hen een gesprek over de dood even niet krampachtig of beladen hoeft te zijn.”

Volkskrant
“Radicale Gezelligheid is een theaterduo om in de gaten te houden.”

Concept en uitvoering: Lotte Lola Vermeer
& Lisanne van Aert
Vormgeving: Wytze Hoogslag
Foto’s: William van der Voort